VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier

Årets Global Axess handlar om samspelet mellan identitet och samhällsform. Hur skiljer sig hemhörigheten i en nationalstat från livet i ett mångnationellt imperium? Hur gammal är egentligen den nationella tanken? En rad framstående forskare analyserar frågorna utifrån både historiska och samtida infallsvinklar. Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2017.