VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Stollerierna om biblioteken når en ny nivå

Häromdagen meddelade chefen för Stockholms stadsbibliotek att man inte får bli alltför missnöjd med att det är lite stökigt på en del bibliotek, eftersom en viktig uppgift för dem är att erbjuda en plats för folk att "kyssas" och "skratta högt". Ett olycksfall i arbetet? Det verkar inte så. Tvärtom verkar det vara någonting märkligt med kulturen i Bibliotekssverige - i alla fall bland de ledande kamraterna. För på Twitter kunde man i går läsa generalsekreteraren i Svenska biblioteksföreningen Niclas Lindberg rikta argsinta frågor till personer som tycker att det ska vara tyst och rofyllt på bibliotek.

- Jag är av uppfattningen att bibliotek ska vara tysta, ljuddämpande, studielockande, skriver socialdemokraten Thomas Lindström (@ThomasSpellijax).

Det är inget Niclas Lindberg (@NicLbg) har någon förståelse för:

- Och dom som tycker annorlunda och vill använda det på andra sätt? Inte välkomna om de inte anpassar sig?

Och lite senare fortsätter han:

- Du svarar inte på min fråga. De som inte passar in i din norm ska rätta sig eller stå utanför?

Man baxnar. Självklart ska det vara del av bibliotekens uppdrag att intressa nya människor för verksamheten. Men varifrån kommer tanken att de som vill använda biblioteket på andra sätt än för vilka det är avsett ska slippa rätta sig efter "normen" och få som de vill? Tycker Lindberg att de som vill använda Moderna museets lokaler till brottning i stället för konst ska få sin vilja fram de också? De som vill spela paintball i kommunhuset? Och hur blir med dem som vill att vårdcentraler ska kunna användas som hängställen med rockmusik i väntrummen och få fri tillgång till alla festliga piller?

Ja, det finns en norm som säger att det ska vara tyst och lugn på bibliotek så att människor (som kanske inte har tillgång till andra rofyllda platser) ska kunna läsa, studera och tänka i fred. Ja, den normen ska hävdas. Annars förvandlas biblioteken till någonting annat, som det är ytterst oklart varför det allmänna ska stå för. Ja, de som vill hålla på med annat än det man gör på bibliotek får lov att göra det någon annanstans.

Om inte de som ansvarar för biblioteken tycker att deras klassiska uppgift är värd att slå vakt om, hur ska man då kunna begära att de stackars vanliga medarbetarna gör det? Arma kår.

 

 


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.