VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Försvaret: 0,5 miljarder fyller inte kåsan

ÖB kunde nyligen konstatera att den svaga kronan och den snabba prisökningen på krigsmateriel gröper ur försvarsbudgeten med 6,5 miljarder kr fram till och med 2020 - och då var budgeten på tok för klen redan inledningsvis. I dag kontrade försvarsministern och partierna bakom 2015 års försvarsuppgörelse med ett besked om att det kommer 0,5 miljarder extra i vårbudgeten 2017. 

Hur tolka detta? Är kåsan hel- eller halvfull? Både och. Det är klart att 0,5 mdr inte räcker långt för att täta hålen i försvarets ekonomi, men det handlar å andra sidan om en vårbudget där man normalt mest gör bedömningar och smärre korrigeringar. Det förutskickades också vidare förstärkningar i höstens budget för 2018, vilket Patrik Oksanen i denna snabbskrivna kommentar lyfter fram som en viktig signal. Men då blir det också desto viktigare att man tar i rejält. Argumentet om vårbudgetens natur handlar trots allt om administrativ praxis, medan säkerhetsläge och gångna års försumligheter är pockande realiteter.

Vi borde ha inlett upprustningen för länge sedan, vi borde ha hunnit betydligt längre och även dagens besked borde ha varit robustare.

Varje tonårsförälder vet att man inte nödvändigtvis mornar sig snabbt bara för att man har sovit länge, men försvarspolitikerna borde ha växt ur tonåren för länge sedan.


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.