VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

IMEDIA

Här tipsar Forum Axess redaktion om aktuellt i media och ger i förekommande fall sina kommentarer.

"... skyddsvärda uppgifterna att betrakta som röjda”.

 

"Men allt det är egentligen oviktigt. Det viktiga här är det som Ågren också erkänner: “enligt en formell terminologi så är ju de skyddsvärda uppgifterna att betrakta som röjda”.

Detta är det stora haveriet."

BREAKIT

KGB: Löfven blev "rundningsmärke"

 

"Det borde ändå vara ytterst alarmerande för honom att två av de tyngsta ministrarna, inrikes- och försvarsministern, inte ens på en fikarast ansåg sig behöva anförtro honom den allvarliga information de satt på. En statsminister med tyngd och auktoritet hade knappast blivit det rundningsmärke Stefan Löfven blev. 

Men dagens presskonferens avslöjar inte bara ett informationsmässigt kaos i regeringskansliet. Det visar också att den svaga minoritetsregeringen uppträder som om den vore en majoritetsregering. Det är nu snart två år sen Säpo gjorde regeringen uppmärksam på potentiellt allvarliga säkerhetsproblem. Ändå ansåg sig inte Löfven och hans ministrar behöva informera oppositionen om vad som skett förrän i förra veckan när skandalen redan var känd."

En annan möjlighet är förstås att statsministern hela tiden varit "informellt" informerad. Allt annat vore konstigt. Fan tro't, sa Relling.

Expressen

Universitetsstudenter har läs- och skrivsvårigheter

"Många studenter brister också i motivationen. I enkätsvar uppger tre av tio studenter i slutet av kursen Historia I att de inte ägnar mer än noll till två timmar i veckan på studierna, utöver den lärarledda tiden. Fyra av tio svarar att de bara läser så mycket de bedömer att de måste för att klara tentor och inlämningsuppgifter, alltså inte av intresse eller för att all kurslitteratur är obligatorisk. Enligt rapporten är en rimlig slutsats att många studenters studieteknik och motivation är på en så låg nivå att det innebär problem för studierna.

– Om de inte kan läsa och skriva på en akademiskt godtagbar nivå, och inte heller har ambitionen, så är det svårt att lära ut historia, säger Paul Sjöblom."

Kanske borde man införa andra antagningskrav än betyg?

Svenska Dagbladet

Dags att införa ministeransvar och avskaffa semester för ministrar?

 Det låter vackert med självständiga myndigheter. Men om myndigheterna inte är myndiga, vem ska då ta ansvar i en värld utan ansvarstagande? Kvotering kan inte ersätta meriter vilket regeringens It-skandal förefaller antyda. Det bästa vore kanske att ersätta "ministerstyre" med ministeransvar och avskaffa semester för ministrar.

"Den första handlar om vår förvaltningsstruktur med ett slimmat regeringskansli och starka självständiga myndigheter därunder. Det får alltså inte finnas något ministerstyre som i de flesta andra länder omkring oss. De få länder som också har tämligen självständiga myndigheter som USA, har i flera fall löst ansvarsfrågorna genom att ge vissa myndigheter planerings- och direktivrätt gentemot andra myndigheter, så att inga frågor faller mellan stolarna

Sverige har inget sådant system vilket ger de enskilda myndigheterna ett starkt informationsövertag gentemot Regeringskansliet. Det medför en obalans."

Dagens Nyheter

Regeringen varnades om riskerna med outsourcing

"Statens servicecenter lämnade i januari en rapport till regeringen där man varnade för säkerhetsrisker vid outsourcing av it-drift. Transportstyrelsens läcka är ett pedagogiskt exempel menar generaldirektör Thomas Pålsson. – Man har inte förstått vidden av problematiken, säger Thomas Pålsson."

Svenska Dagbladet

Vad är svenska värderingar?

"De som mest aggressivt hävdar att de står för ”svenska värderingar” är samtidigt mest fientligt inställda till den modernitet och internationalism som de flesta svenskar säger sig hålla högt, skriver Ola Larsmo."

Dagens Nyheter

Tidigare i IMEDIA:

"Här ligger en kennel begravd"

Avskaffa Arvsfonden


Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.