VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

IMEDIA

Här tipsar Forum Axess redaktion om aktuellt i media och ger i förekommande fall sina kommentarer.

The Hill: majoritet anser att traditionell media publicerar "fake news"

"...two-thirds of Americans say the mainstream press is full of fake news, a sentiment that is held by a majority of voters across the ideological spectrum.

According to data from the latest Harvard-Harris poll, which was provided exclusively to The Hill, 65 percent of voters believe there is a lot of fake news in the mainstream media.

That number includes 80 percent of Republicans, 60 percent of independents and 53 percent of Democrats. Eighty-four percent of voters said it is hard to know what news to believe online."

The Hill

PM Nilsson: handlar inte om västerlandets livsstil

"Detta är konfliktens kärna. Omvärlden är i krig med IS för att hindra en terrorregim och IS slår tillbaka. För de individuella gärningsmännen finns det säkert skiftande personliga skäl att slåss för IS, men för organisationen IS handlar det inte om fattigdom, bristande integration i Europa, fördomar om islam eller förakt för västerlandets livsstil."

Dagens Industri

Karin Pihl om museer och normkritik

"Normkritik, jämställdhet och integration är förvisso bra. Men ett museums syfte är att bilda besökarna, inte att bedriva politisk opinion eller ställa frågor om huruvida normer är bra eller dåliga och vilka som skapar dem."​

"...varken museer, public service eller myndigheter ska vara forum för politisk påverkan. Sådant har vi politiska partier och intresseorganisationer till.​"

Norran

Stressade journalister

"Alkohol, kaffe, sömnbrist och för få raster i arbetet kan förklara lägre exekutiva hjärnfunktioner hos brittiska journalister än hos befolkningen i snitt. Funktionen styr bland annat förmågan att lösa komplexa problem och agera opartiskt. Det visar en studie som genomförts av forskare vid MIT i samarbete med London Press Club. "

Tara Swart

Journalisten

Tino Sanandaji sammanfattning av forskningsläget är korrekt

 Tino Sanandaji har i Massutmaningen hävdat att en majoritet av kriminella gatugäng utgörs av personer med invandrarbakgrund.

   "Att bli utmålad som intellektuellt ohederlig är bland det värsta en forskare kan råka ut för. Jag menar dock att Lööf och Martinsson inte har grund för sin anklagelse riktad mot Tino Sanandajis bok, skriver nationalekonomen Erik Lindqvist." och konstaterar: "...hans sammanfattning av vad litteraturen säger i allt väsentligt korrekt, och anklagelsen om att han vilseleder om forskningsläget därmed ogrundad."

Svenska Dagbladet

DN: "Frukta inte fakta om brottslingars bakgrund"

"DN:s granskning av den senaste tidens skottlossningar bekräftar en inte särskilt kontroversiell sanning, nämligen att en stor majoritet av de inblandade har utländsk bakgrund. Som polisen och forskaren Amir Rostami säger: ”Gatugäng uppstår i utsatta områden. Och de flesta som bor där har utländskt påbrå.”

Att de senast anlända till ett land tenderar att vara överrepresenterade i brottsstatistiken är förstås inte konstigt. De saknar nätverk, har svårt att komma in i samhället och möter en tuff arbetsmarknad. Överrepresentationen förstärker majoritetens fördomar."

Dagens Nyheter

Tidigare i IMEDIA:

Barometern drar ner 6 tjänster

Sämre resultat för Aftonbladet och SVD

Journalist misshandlad i hemmet

”Sluta se ner på väljarna”


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.