VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

IMEDIA

Här tipsar Forum Axess redaktion om aktuellt i media och ger i förekommande fall sina kommentarer.

"Går det att göra skattebetalare av våra invandrare?"

"Å ena sidan är den svenska rik; den har råd att vara god, att bedöma invandring nästan uteslutande ur humanitär synvinkel. Åtminstone till helt nyligen har det varit så. Å andra sidan måste välfärdsstaten uppfylla kravet på att ”producera” skattebetalare eftersom den bara i marginalen och under begränsad tid kan acceptera medborgare som ingen skatt betalar då den annars skulle sätta sin egen existens på spel. Därvidlag skiljer den sig radikalt från traditionella stater som utan att bryta samman kan härbärgera stora mängder jobb- och medellösa medborgare som ingenting alls betalar.

Den – outtalade – frågan är därför: går det att göra skattebetalare av våra invandrare?" skriver Richard Swartz.

Dagens Nyheter

 

”Placera Nobel Center i nya universitetsområdet”

"Vi vill framföra ett förslag på bättre placering av Nobel Center än Blasieholmen. Med vårt förslag berikas Nationalstadsparken samtidigt som Stockholms city slipper förstörelse av ett nationellt kulturarv. Det skriver Gunnar Aronsson och Ludvig Rasmusson som föreslår att Nobel Center placeras nära KTH.”

Svenska Dagbladet

En stad ingen vill bo i

”Just när man trodde att man hade sett allt vad gäller förskönande prospekt drämmer White Arkitekter AB till med en visualisering som lyfter hela konceptet med koncept till stratosfäriska nivåer.

Luttrade medborgare har förstås redan sedan länge slutat tro på arkitekternas bilder av planerade byggen. Glasfasaderna blir aldrig sådär genomskinliga och luftiga som i broschyren, utan blir i verkligheten smutsiga, grå och hotfulla speglingar av det mörker som ligger över Sverige merparten av året.

De gemensamma utrymmena blir aldrig levande piazzor med uteserveringar och välbeställda flanörer. I stället blir det blåsiga betongöknar och övergivna parkbänkar. Prospektens kreativa miljöer blir i verkligheten själsdödande modernistiska lådor.” Skriver Per Gudmundsson.

Svenska Dagbladet

Det är Europas kris som vi ser

"Europa" som politiskt projekt och förebild har hamnat i sin hittills djupaste kris. Man kan se på de aktuella exemplen med det turkiska valet och det utlysta nyvalet i Storbritannien - skilda händelser i länder med olika politiska traditioner och olika relation till Europa. Men vad förenar? Jo, att det nu är opportunt att distansera sig från EU och Europa.

Den politiker som kan utmåla sig som den som står mest på kollisionskurs med EU kan förvänta sig att detta ger utdelning i röster från väljarna. Fler exempel lär följa inom kort - från Frankrike till exempel."

GöteborgsPosten

Mats Skogkär: "Hej då, alla museer!"

"Hej då, alla museer!

Till Unescos världsarv – kulturminnen eller naturminnen som är så värdefulla att de är en angelägenhet för hela mänskligheten – har Sverige lämnat femton bidrag. Vad säger i så fall att dessa, exempelvis Gammelstads kyrkstad i Luleå, ska värderas högre än, låt säga, köptemplet Väla utanför Helsingborg?

Att hålla det ena över det andra är trots allt att upprätta en värdehierarki.

Fast med kulturminister Alice Bah Kuhnkes (MP) insatser i åtanke är det kanske inte så märkligt om hennes departement undviker att tala i termer av bättre och sämre."

"Enligt statssekreterare Per Ohlsson Fridh kan det nämligen vara "problematiskt att hävda att ett visst kulturarv eller en viss tradition skulle vara viktigare eller ha större betydelse än en annan".

Han säger det som förklaring till varför regeringen inte vill vara med när FN-organet Unesco nu sammanställer världens immateriella kulturarv, det kulturarv som inte går att ta på: traditioner, sånger, ramsor, danser och hantverkstekniker.

Kulturdepartementet ogillar helt enkelt "värdehierarkier", låter Ohlsson Fridh förstå.​"

Sydsvenskan

Regerings problem: arbetslöshet hos utomeuropéer utan gymnasium 35 %

"Bland svenskfödda är arbetslösheten runt 5 procent, och bland utomeuropéer utan gymnasieutbildning 35 procent. Den klyftan är regeringens absolut största utmaning, både socialt och rent samhällsekonomiskt. För på lång sikt kommer de som arbetar varken att kunna, eller vilja, försörja en växande grupp som inte arbetar.

Det finns fyra viktiga vägar att åtgärda problemen:
*Ge en ordentlig introduktion i svenska och gör kunskapstest av nyanlända barn innan de placeras i svensk klass så att de hamnar på rätt nivå och har en chans att tillgodogöra sig undervisningen.
*Skapa lärlingsutbildningar med låg introduktionslön och fler yrkesutbildningar i samverkan med storföretag. Detta arbetar bland andra industrimannen Carl Bennet för, men det går långsamt.
*Acceptera okvalificerade lågavlönade arbeten som en möjlighet för de som inte har förutsättningar att vidareutbilda sig.
*Anpassa bidragssystemet så att det finns incitament att arbeta."

Dagens Industri

 

Tidigare i IMEDIA:

Unga litar mindre på etablerade partier

"Fridolin är inte trovärdig i terrorfrågan"

Vad vet vi om islam?


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.