VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Gamla testamentet

Tanach är helig skrift inom judendomen, i allt väsentligt formulerad på hebreiska. I Tanach samlas böcker i skilda genrer: berättelser om världens skapelse och om judarnas historia, profetiska skrifter, poesi och nedtecknad livsvisdom. De kristna övertog boksamlingen och inkluderade den i sin heliga skrift, som Gamla Testamentet i bibeln.

Inte bara religiöst utan också i ett vidare perspektiv kulturellt har Gamla Testamentets texter spelat en ojämförligt viktig roll i det som blev den kristna världen, så förstås i Sverige, vars första bibelöversättning var Gustav Vasas bibel och som senaste fick en officiell bibelöversättning år 2000.
Professor Christer Åsberg, under nästan 30 år huvudsekreterare i den bibelkommission som står bakom Bibel 2000, samtalar med Peter Luthersson.

 

Sändningstider

2017-08-14 kl. 21:50

2017-08-15 kl. 15:30

2017-08-16 kl. 23:00

2017-08-17 kl. 19:00

2017-08-18 kl. 22:50

2017-08-19 kl. 10:40

2017-08-20 kl. 08:50

 

Luthersson läser världslitteraturen

Luthersson läser världslitteraturen

Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis, idag verksam vid Ax:son Johnsonstiftelsen, samtalar med kunniga gäster om världslitteraturens stora författarskap och personligheter.