VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fri invandring - hot eller möjlighet?

Loading player, please wait...
Del 4 av 5. Talare: Tino Sanandaji, Thomas Gür och Åke Daun. Seminarium från Engelsbergs herrgård, mars 2013. Moderator för seminariet är Mats Wiklund, journalist och författare.

Invandring och integration hör i en värld med stark befolkningstillväxt, krig och globalisering till den moderna tidens mest brännande frågeställningar och rör vid två av de mest grundläggande principerna i ett öppet och liberalt samhälle: fri rörlighet och äganderätt.