VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hilma af Klint och andra visionärer

Del 8 av 11. Dr. Marty Bax kommer att berätta om den holländske konstnären Piet Mondrian och om hans syn på konst, teosofi och Rudolf Steiner samt hans eget inflytande på den abstrakta konstens utveckling.

Marty Bax är en holländsk konsthistoriker med lång erfarenhet av att samarbeta med museer och andra konstinstitutioner världen över. Här intervjuas hon av Thomas Gür.