VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Berättelsen om Sovjet

En skola i folkmord

I denna dokumentär visas hur den sovjetiska regimen hjälpte nazisterna med judeutrotningen. Bland annat beläggs partnerskapet mellan SS och KGB. Också andra brott redovisas och diskuteras av experter och politiker: den stora svälten i Ukraina, Katynmassakern, tvångsförflyttningarna och koncentrationslägren. Samtidigt tas också det sovjetiska arvets betydelse för dagens Europa upp.

Originatitel: The Soviet Story.

Produktion: SIA, ”Labvakar”, 2008.

 

Berättelsen om Sovjet

Berättelsen om Sovjet

Med hjälp av tidigare gömd dokumentation avslöjas vidden av Sovjetunionens skräckregim.