VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Från Kristus till Konstantin

Historieprofessorn Jonathan Phillips reser genom kristendomens första 400 år och utforskar dess triumfer och vedermödor.

Originaltitel: Ancient Roads from Christ to Constantine.

Produktion: PBS International 2013.