VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Nationernas Europa

Vår världsdel har ett rikt men problematiskt arv av nationalism. När EU knakar i fogarna blir det förflutna synligt. I den här serien går vi till botten med Nationernas Europa. Hur ser historien ut, de myter och kulturer, som format alla dessa identiteter? Programledare är Niklas Ekdal.

Intervjuerna är inspelade under våren 2017.