VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Magnifika städer

Del 1 av 4

Inom loppet av några decennier – genom global handel och finansiella tjänster – utvecklades Amsterdam till den första ”världsstaden”. Allt tog sin början år 1585.

Originaltitel: The Magnificent Three.

Produktion: Terranoa 2017.

 

Sändningstider

2019-12-25 kl. 08:00

2019-12-26 kl. 23:00

2019-12-27 kl. 10:10

 

Magnifika städer

Magnifika städer

I över fyrahundra år har Amsterdam, London och New York varit ”världsstäder”. Deras globala ambitioner inom handel gav inte bara upphov till intensiv rivalitet utan också till en urban arkitektur som vi än idag känner igen. Genom att utnyttja tredimensionell teknik återskapas deras historiska utveckling under århundradena.