VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Visby

Del 5 av 10: Gotlands särdrag i historien

Historieskrivningens bild av Skandinaviens homogena idylliska bondesamhälle reviderades på bred front under 1900-talets sista decennier. Det reviderades även för Gotland. Så borde inte ha skett, anser historikern Tryggve Siltberg, Gotlandsfödd och landsarkivarie emeritus i Visby. Han anser att Gotland faktiskt var beskaffat enligt den traditionella bilden: bondedominerat, homogent och idylliskt – någorlunda!

Inspelat på Wisby Strand Congress och Event i oktober 2018.

 

Sändningstider

2019-10-26 kl. 00:00

 

De svenska historiedagarna i Visby

De svenska historiedagarna i Visby

De Svenska Historiedagarna är en årlig högtidsstund för forskare, lärare och historieintresserad allmänhet. 2018 ägde det hela rum i Visby med särskilt fokus på försvar, säkerhet och gotländsk historia. Inspelat på Wisby Strand Congress och Event den 5-6 oktober 2018.