VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Mytens makt

Del 2 av 6: Mytens budskap

Del 2 av 6. Bill Moyers och Joseph Campbell jämför skapelsemyter i Bibeln med andra myter.

Mytforskaren Joseph Campbell intervjuas i en serie samtal om vilken funktion myter fyller. Myter är inte reliker från förstelnade religioner, utan levande idéer som djupt präglar våra liv.

Originaltitel: Power of Myth.

Produktion: PBS 1988.

 

Sändningstider

2019-05-20 kl. 20:00

2019-05-21 kl. 14:20

2019-05-22 kl. 18:00

2019-05-23 kl. 21:50

2019-05-24 kl. 08:00

2019-05-25 kl. 14:00

2019-05-26 kl. 18:30

 

Mytens makt

Mytens makt

Mytforskaren Joseph Campbell intervjuas i en serie samtal om vilken funktion myter fyller. Myter är inte reliker från förstelnade religioner, utan levande idéer som djupt präglar våra liv.