VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Mytens makt

Del 4 av 6: Offer och lycka

Del 4 av 6. Bill Moyers och Joseph Campbell samtalar om hjältemod i det moderna samhället.

Mytforskaren Joseph Campbell intervjuas i en serie samtal om vilken funktion myter fyller. Myter är inte reliker från förstelnade religioner, utan levande idéer som djupt präglar våra liv.

Originaltitel: Power of Myth.

Produktion: PBS 1988.

 

Mytens makt

Mytens makt

Mytforskaren Joseph Campbell intervjuas i en serie samtal om vilken funktion myter fyller. Myter är inte reliker från förstelnade religioner, utan levande idéer som djupt präglar våra liv.