VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

På resa med nomader

Del 1 av 3: Nepal

Del 1 av 3. Kate Humble tar sig till sydvästra Nepals bergstrakter för att söka upp de få kvarvarande nomaderna från rautefolket. De betraktas med fientlighet och misstänksamhet av det övriga nepalesiska samhället och får allt svårare att hålla fast vid sina traditioner. Att lära känna dem blir en stor utmaning för Kate.

Originaltitel: Kate Humble - Living with Nomads.

Produktion: BBC 2015.

 

På resa med nomader

På resa med nomader

Kate Humble reser och lever med nomadbefolkningen i Mongolien, Nepal och Sibirien. Hur har deras liv och traditioner förändrats på grund av modernisering och ny teknik?