VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Applied History

Del 1 av 6: Francis Gavin

Denna video är giltig från 2018-08-17 kl. 21:00 och tills vidare

Kan vi lära oss något om kalla kriget som är relevant för dagens samhälle och politik? Francis Gavin från Henry A. Kissinger Center for Global Affairs talar under rubriken: Thinking Historically: A Cold War Historian’s Refections on Policy. Inledning av Niall Ferguson. Kommentator Marc Trachtenberg.

Utvalda föredragshållare och kommentarer från ett seminarium om tillämpad historia som hölls på Stanford University 2-3 mars 2018.