VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den mångtydige Machiavelli

Del 1 av 8: Harvey Mansfield

Denna video är giltig från 2018-08-20 kl. 20:00 och tills vidare

Del 1 av 8. Harvey Mansfield är Professor of Government vid Harvard och har skrivit många böcker om Machiavelli. Här intervjuas han av den brittiske journalisten Iain Martin. Varför anser Mansfield att Machiavelli är den moderna statsvetenskapens fader? Vilka är de politiska dygderna? Avslutningsvis; varför är män utan sysselsättning ett problem och vad har detta för samband med Trumps presidentskap?
Vem var egentligen Machiavelli? Vad har hans idéer för relevans i dagens politik och samhälle? Den brittiska journalisten Iain Martin intervjuar åtta forskare och historiker.

Intervjuer inspelade i Palazzo Medici Riccardi, Florens, i mars 2018, i samband med seminariet Why Polities Decline: Corruption, Tyranny and Bad Leadership.