VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den mångtydige Machiavelli

Del 2 av 8: James Hankins

Denna video är giltig från 2018-08-27 kl. 20:00 och tills vidare

Del 2 av 8. Den politiska filosofen, historikern och professorn James Hankins menar att Machivellis syn på tyranni inspirerades av antikens och de tidiga humanisternas idéer. Varför anser Hankins att den moderna västvärlden präglas av ”ideologisk tyranni”? Det får man reda på i den här intervjun med författaren och journalisten Iain Martin.
Vem var egentligen Machiavelli? Vad har hans idéer för relevans i dagens politik och samhälle? Den brittiska journalisten Iain Martin intervjuar åtta forskare och historiker.

Intervjuer inspelade i Palazzo Medici Riccardi, Florens, i mars 2018, i samband med seminariet Why Polities Decline: Corruption, Tyranny and Bad Leadership.