VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Applied History

Del 3 av 6: Frank Dikötter

Denna video är giltig från 2018-08-31 kl. 21:00 och tills vidare

Är politisk politisk reform möjlig i Folkrepubliken Kina? Frank Dikötter är professor i historia vid University of Hong Kong och talar om "The China Story". Kommentator är Arne Westad.

Utvalda föredragshållare och kommentarer från ett seminarium om tillämpad historia som hölls på Stanford University 2-3 mars 2018.