VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Applied History

Del 6 av 6: Tom Holland

Denna video är giltig från 2018-09-21 kl. 21:00 och tills vidare

Del 6 av 6. Historikern Tom Holland talar om vad vi kan lära oss av Romarrikets fall. Han talar under rubriken: Undead Rome: Te Decline, Fall and Aferlives of the Roman Empire. Kommentator är Peter Frankopan från Oxford University.

Utvalda föredragshållare och kommentarer från ett seminarium om tillämpad historia som hölls på Stanford University 2-3 mars 2018.