VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den mångtydige Machiavelli

Del 6 av 8: Raphael Ebgi

Denna video är giltig från 2018-09-24 kl. 20:00 och tills vidare

Del 6 av 8. Raphael Ebgi är forskare vid Freie Universität Berlin. I ett samtal med journalisten Iain Martin avhandlas Machiavellis syn på korruption hos individen, samhället och staten.
Vem var egentligen Machiavelli? Vad har hans idéer för relevans i dagens politik och samhälle? Den brittiska journalisten Iain Martin intervjuar åtta forskare och historiker.

Intervjuer inspelade i Palazzo Medici Riccardi, Florens, i mars 2018, i samband med seminariet Why Polities Decline: Corruption, Tyranny and Bad Leadership.