VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den mångtydige Machiavelli

Del 7 av 8: Christopher Coker

Denna video är giltig från 2018-10-01 kl. 20:00 och tills vidare

Del 7 av 8. Christopher Coker är professor i International Relations vid London School of Economics och har skrivit flera böcker om krig och krigens historia. Sönderfall, korruption och en svag stat – ord som Coker associerar med det historiska och moderna Ryssland. Hur skulle Machiavellis politiska analys av Ryssland under tsarfamiljerna, Stalin och Putin ha sett ut?
Vem var egentligen Machiavelli? Vad har hans idéer för relevans i dagens politik och samhälle? Den brittiska journalisten Iain Martin intervjuar åtta forskare och historiker.

Intervjuer inspelade i Palazzo Medici Riccardi, Florens, i mars 2018, i samband med seminariet Why Polities Decline: Corruption, Tyranny and Bad Leadership.