VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2018: Kunskap och information

Del 9 av 12: En kris för den fria tanken

Denna video är giltig från 2018-10-21 kl. 20:00 och tills vidare

Del 9 av 12. Brendan O’Neill är redaktör på den brittiska tidskriften Spike, och har skrivit omfattande om den konformism och censurmentalitet som han menar allt mer präglar de akademiska institutionerna i västvärlden. Mer än ett politiskt problem är detta ett intellektuellt problem med självpåtagen omogenhet och mental träldom, framhåller O’Neill här i ett samtal med Thomas Gür.
Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Intervjuerna spelades in på Engelsbergs bruk i juni 2018.