VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2018: Kunskap och information

Del 10 av 12: Ursprungsbefolkningarnas ovärderliga kunskap

Denna video är giltig från 2018-10-28 kl. 20:00 och tills vidare

Del 10 av 12. Doktor Mark Plotkin är chef för USA-baserade Amazon Conservation Team. I ett samtal med Niklas Ekdal berättar han om sitt långvariga arbete för att skydda Amazonas hotade ursprungsbefolkningar, och hur deras ovärderliga kunskaper om bland annat naturmediciner kan bevaras.
Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Intervjuerna spelades in på Engelsbergs bruk i juni 2018.