VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Sampanerna från Kanton

Denna video är giltig från 2018-10-31 kl. 20:30 och tills vidare

Jennifer Paterson från bokförlaget Stolpe intervjuar Svante Tirén, konsthistoriker och en av två redaktörer för boken Sampanerna från Kanton.

Sampanerna från Kanton F H Chapmans kinesiska gouacher är en bok om 99 kinesiska akvareller som befunnit sig på svensk mark sedan slutet av 1700-talet.

De flesta motiv är kinesiska båtar på stilla hav, men några visar också magasinen och hamnen i Kanton. Förutom att vittna om kinesiskt exportmåleri är dessa akvareller kunskapbärare av svensk internationell sjöfart under den tiden som Ostindiska kompaniet var i sin mest expansiva period. De är ett viktigt tidsdokument som berättar om de kosmopoliter som under 1700-talet var nytänkande inom sjöfart, arkitektur och kultur.

Många frågor besvaras i boken – men vem som skapat målningarna förblir ett mysterium.