VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Tankar apropå riksdagsvalet 2018

Denna video är giltig från 2018-11-29 kl. 22:00 och tills vidare

Finns det slutsatser att dra av valresultatet 2018 som inte omedelbart har att göra med svårigheten att bilda regering? Rörelser i valmanskåren sedda i ett längre perspektiv? Eller i segment av valmanskåren? Bland LO-anslutna? Bland unga? Går det att göra iakttagelser om kommunal- och landstingsval som kan tänkas vara av relevans för rikspolitiken nästa gång det blir riksdagsval? PJ Anders Linder, chefredaktör för Axess magasin, samtalar med Peter Luthersson.

Samtalet spelades in i oktober 2018.