VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Visby

Del 1 av 10: En historisk exposé av vårt militära försvar och dess omvärld

Denna video är giltig från 2018-12-09 kl. 21:00 och tills vidare

Förre överbefälhavaren Sverker Göransson gav en tydlig bild av det bekymmersamma försvars – och säkerhetspolitiska läget när han inledningstalade vid De svenska historiedagarna 2018.

Inspelat på Wisby Strand Congress och Event i oktober 2018.