VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Fred som orsak till nya konflikter

Denna video är giltig från 2018-12-13 kl. 19:30 och tills vidare

Loading player, please wait...
Första världskriget resulterade i flera freder. Därvid upplöstes det kejserliga ryska imperiet, det kejserliga tyska, det habsburgska och det osmanska. En lång rad mindre nationalstater uppstod och med de nya gränsdragningarna ett stort antal tvisteämnen. Etthundra år senare är tvisteämnena ännu virulenta. Kristian Gerner, professor i historia, och Richard Swartz, kolumnist i Dagens Nyheter och tidigare östeuropakorrespondent i Svenska Dagbladet, samtalar med Peter Luthersson.

Samtalet spelades in i oktober 2018.