VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Visby

Del 2 av 10: Det persiska Akemeniderriket

Denna video är giltig från 2018-12-16 kl. 21:00 och tills vidare

För drygt tio år sen höll British Museum en utställning om akemeniderriket (550–330 f.Kr.) som bidrog till att popularisera nya rön om antikens Persien. Nutida forskning har gjort stora framsteg på området och frigjort sig från tidigare historieskrivnings bundenhet till grekiskt källmaterial. Man har för första gången kunnat presentera iranska perspektiv på historiska händelser. Ändå glöms Persien fortfarande bort i allmänna framställningar om antiken. Ashk Dahlén, docent i iranska språk, föreläser.

Inspelat på Wisby Strand Congress och Event i oktober 2018.