VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Visby

Del 3 av 10: De hundra kyrkornas ö

Denna video är giltig från 2018-12-23 kl. 21:00 och tills vidare

Ingen annanstans i Skandinavien finns det så många och så välbevarade medeltida byggnader som på Gotland, och det gäller inte minst kyrkorna. I föreläsningen presenteras en historisk översikt över kristnandet av Gotland och över kyrkobyggandet på ön, från de första stavkyrkorna till de stora gotiska ombyggnaderna på 1300-talet. Anders Andrén, professor i arkeologi vid Stockholms universitet, berättar bland annat om kyrkorummets förändringar från 1100-talet till reformationen.

Inspelat på Wisby Strand Congress och Event i oktober 2018.