VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tapeter genom tiderna

Del 1 av 3: Ur tapetens kulturhistoria

Denna video är giltig från 2019-01-09 kl. 00:00 och tills vidare

Del 1 av 3. Talare: Ingela Broström – Tapeter berättar: om tapeten som kunskapskälla, Stina Odlinder-Haubo – Vackrare väggar: material, motiv och mönster från medeltid till modernism, Martin Olin – Piperska tapeterna och väggtextil omkring år 1700.

Det här seminariet tar ett samlat grepp kring dagens forskningsläge om tapeternas historia. Genom fördjupande exempel på tapeten i tryckt, vävd och målad form förtydligas dess olika funktioner samtidigt som ett bredare historiskt sammanhang skapas.

Inspelat på Engelsbergs bruk 22 november 2018.