VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Visby

Del 6 av 10: Visby 1361 - Invasionen

Denna video är giltig från 2019-01-13 kl. 21:00 och tills vidare

Det danska angreppet på Gotland år 1361 har inte glömts av gotlänningarna. Händelseutvecklingen före och efter den danska invasionen är en komplicerad serie av politiska intriger och allianser. Visbys många köpmän och öns bönder anade troligen inte vilket hot som väntade när ett fartyg från Stockholm anlände till Visby hamn i mitten av maj med ett brev från Sveriges kung Magnus Eriksson. Föreläsare är fil.lic. Gun Westholm, medeltidsarkeolog och tidigare förste antikvarie vid Gotlands museum.

Inspelat på Wisby Strand Congress och Event i oktober 2018.