VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Hilma af Klint: Seeing is believing

Denna video är giltig från 2019-01-27 kl. 09:45 och tills vidare

Med utgångspunkt i boken Hilma af Klint: Seeing is Believing samtalar Mats Wiklund och Erik Thyselius med Louise Belfrage om den tidiga 1900-talskonstnären Hilma af Klint – vars livsgärning kommit att få verklig uppmärksamhet först på senare år.

Samtalet spelades in i december 2018.