VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Visby

Del 8 av 10: Gutenberggalaxens nova

Denna video är giltig från 2019-01-27 kl. 21:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
Erasmus av Rotterdam var inte bara en pionjär för Europatanken och pacifismen. Han var den första författare som skrev direkt för boktrycket, och kom att stå för en femtedel av tidens alla böcker. Trots att han efter 1500-talets trosstrider förtegs lever vi ännu med hans spår i litteratur och historia, pedagogik och mänsklig samlevnad. Föreläsare är Nina Burton, fil.dr och författare, ledamot av Vetenskapsakademien och Samfundet De Nio.

Inspelat på Wisby Strand Congress och Event i oktober 2018.