VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergsseminariet 2018: Kunskap och information

Del 6 av 12: David Goodhart

Denna video är giltig från 2019-03-10 kl. 22:30 och tills vidare

Brexit och Trump – två saker under 2016 som för många upplevdes som chockartade. En rad teorier har presenterats för att förklara de två händelserna. David Goodhart, upphovsmannen bakom begreppen ”Somewheres” och ”Anywheres”, har en egen teori om varför det har blivit så här: Västvärldens elit består av dem som har bäst kognitiv förmåga, men prioriteringarna för denna elit är inte desamma som för den övriga befolkningen.

Smarta människor har fått för mycket makt, helt enkelt. Goodhart argumenterar inte mot behovet av en kognitiv samhällselit, men menar att dagens samhällsordning i praktiken stänger ute miljontals hårt arbetande människor som inte kvalificerar sig in i denna elit. Resultatet ser vi i form av Brexit och Trump.

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2018.