VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Nation, State and Empire

Denna video är giltig från 2019-04-02 kl. 10:40 och tills vidare

Lars Trägårdh skriver i Nation, State and Empire hur svenska arbetarrörelsen i början av 1900-talet skickligt använde historiska nationella symboler och mytbilder för att bygga en egen berättelse. Bilden av den fria arbetaren och kampen mot en besutten övermakt alluderade därmed i den socialdemokratiska retoriken både på Erik Gustaf Geijjers självständiga Odalbonde och Engelbrekt Enbelbrektssons frihetskamp.

Progamledare: Mats Wiklund och Erik Thyselius.

Inspelat i februari 2019.