VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

Flatheten mot terrorn

Denna video är giltig från 2019-04-10 kl. 21:00 och tills vidare

Många återvändande IS-terrorister kommer att gå fria, eftersom det tagit så lång tid att få ny lag på plats. Det förebyggande arbetet är fortfarande outvecklat, och det finns ingen organiserad avhopparverksamhet. Varför är det så här? Enligt fil dr Magnus Ranstorp, terrorismforskare vid Försvarshögskolan, handlar det om politik och bristande koordination men också om ett debattklimat där terrorbekämpningen har misstänkliggjorts.

Seminariet ägde rum den 15 mars 2019.

Moderator: PJ Anders Linder.