VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Havets bildspråk

Del 3 av 3 - Samlingar och marinarkeologiska upptäckter

Denna video är giltig från 2019-04-11 kl. 00:00 och tills vidare

Del 3 av 3. Talare: Ingrid Ulfstedt - Fartygsornamenten i museisamlingar: Vad säger de?, Ola Oskarsson - Sirenvasen, Sirenmålaren och verklighetens skepp. Moderator: Svante Helmbaek Tirén.

I seminariet Havets bildspråk presenteras ett antal ingångar till fartygens många symboler och konstnärliga uttryck. Från medeltida båtsniderier till stormaktstidens skulpterade praktskepp och 1900-talets eleganta rederiaffischer löper en röd tråd kring viljan att ge livet ombord mening och skepnad. Att uppmärksamma bildspråket blir därför ett viktigt komplement till historiemedvetandet kring Sveriges roll som sjöfartsnation.

Inspelat på Engelsbergs bruk 28 februari 2019.