VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Panelen

Säsong 1 - Del 6 av 8: Bostadskris, skärmstopp i skolan och Moderaternas kräftgång

Denna video är giltig från 2019-04-28 kl. 10:00 och tills vidare

Torbjörn Elensky, Inger Enkvist och Kjell A Nordström samtalar om bostadskrisen för unga, kritiken mot digitaliseringen av skolan och Moderaternas kräftgång i opinionen. Programledare: Erik Thyselius.

Inspelat i april 2019.