VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historisk Axess

Del 2 av 4 - säsong 3: Rörlighet i äldre tid

Denna video är giltig från 2019-05-21 kl. 21:00 och tills vidare

Del 2 av 4. Det svenska samhället under äldre tid var mer rörligt än vad man vanligtvis tror. I början av 1600-talet flyttade många både inom lokalsamhället och på längre avstånd, ofta för att skaffa jobb. Det säger filosofie doktor Martin Andersson som studerar migration. Filosofie doktor Martin Neuding Skoog forskar om krigsmakten under 1400-1500-talen och pekar på hur de många krigen ledde till ökad rörlighet, både socialt och geografiskt.

Inspelat i maj 2019.