VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Järnbrukens historia

Del 1 av 3: Brukens framväxt och betydelse

Denna video är giltig från 2019-05-24 kl. 23:50 och tills vidare

Loading player, please wait...
Del 1 av 3. Talare: Gert Magnusson - Bergslagen och Sveriges medeltida modernisering, Svante Nordin - Folkhemmet som arvtagare till bruksmodellen, Lars Lönnroth - Hugo Hamilton, Geijerarvet och Röde greven. Moderator: Lotta Gröning.

I detta seminarie knyts järnbruken ihop med ett bredare perspektiv på samhällsutvecklingen. Sveriges historia är också i hög grad brukens historia. Berättelser
om bruken handlar ofta om järnets utveckling med fokus på teknik och hantverk. Utvecklingen från småbruk till storindustri har format stora delar av det moderna välfärdssamhället, naturvetenskapen, politiken och bidragit till Sveriges omvärldskontakter.

Seminariet spelades in på Engelsbergs bruk den 10 april 2019.