VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Religion

Del 11 av 15 Kärlek som en religion

Denna video är giltig från 2014-11-16 kl. 06:00 och tills vidare

Simon May är professor i filosofi vid King's College och Birkbeck College, båda i London. Han har intresserat sig för etik, känslornas filosofi och identitet och tillhörighet. För Mattias Hessérus förklarar han hur kärlek kan vara en religion.

Global Axess 2014 innefattar 15 avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik.

Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.