VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Del 2 av 2: Digitaliseringen och dess konsekvenser

Denna video är giltig från 2019-06-12 kl. 09:30 och tills vidare

Del 2 av 2. Talare: Rustan Panday - Ljudbokens och Storytels framgångssaga: Vad blir nästa steg?, Eva Gedin - Ljudbokens effekt på litteraturen, Ann Steiner - Amazon och Google: betydelse och framtid på bokmarknaden, Elza Dunkels - Internet är fantastiskt på många sätt, men..., Carl Hamilton - Underhållning till döds? digitalisering ur Postmans perspektiv, Kjell A. Nordström - En digital värld. Moderator: Ulf Wickbom
Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

I dagens Silicon Valley hindrar uppfinnarna av digitala verktyg de egna barnen från att använda dem eftersom den digitala tekniken sägs försämra inlärningen. Samtidigt gör den digitala utvecklingen att personer som tidigare har haft svårt läsa, av tidsbrist eller andra skäl, nu kan ta in berättelser som annars kanske inte nått dem.

Med avstamp i bokens och läsandets historia tar vi oss vidare fram till dagens bokmarknad och de utmaningar som den står inför. Vad kan den fysiska bokhandeln göra för att överleva, varför denna rädsla för Amazon? Och vad händer egentligen med vår fattningsförmåga när vi läser allt mindre på papper?

Seminariet spelades in på Engelsbergs bruk den 24 april 2019.