VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Fem svenska moderniseringsprojekt

Denna video är giltig från 2019-06-24 kl. 19:00 och tills vidare

Hur formades det moderna Sverige? Vilka förutsättningar har gällt under tillblivelsen? I vilken utsträckning är resultatet beroende av politiska och andra intentioner? Med utgångspunkt i Sveriges belägenhet år 1809 diskuteras fem faser i det moderna Sveriges utveckling, identifieras fem tidpunkter när föreställningar förändras och kursen läggs om.

Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, och Kristian Gerner, professor i historia, samtalar med Peter Luthersson.

Samtalet spelades in i maj 2019.