VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2019: Historia och nutid

Del 2 av 13: Trump, Xi och Thukydides

Denna video är giltig från 2019-09-14 kl. 13:00 och tills vidare

Del 2 av 13. Med utgångpunkt i idén om Thukydidesfällan, som beskriver farorna förknippade med mötet mellan en aspirerande och en dominerande stormakt, samtalar historikern Graham Allison med Thomas Gür om risken för en militär konfrontation mellan Kina och USA.

Att studera historien är inte en garant för fortsatt fred mellan de båda stormakterna men det är den bästa metoden givet de övriga alternativ som står till buds, menar Allison.

Intervjuerna spelades in på Engelsbergs bruk i juni 2019.