VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Förklara din forskning

Del 2 av 6: Med språket som verktyg

Denna video är giltig från 2019-10-01 kl. 21:00 och tills vidare

Fredrik Sixtensson är doktorand i grekiska vid institutionen för lingvistik och filologi på Uppsala universitet. Han tittar på hur ord som ”makt” och ”demokrati” har vandrat från dåtidens grekiska in i dagens politiska verklighet. Genom frekvensanalys och 2500-åriga skrifter: Hur kan ett suffix bli en sådan vattendelare i språket?

Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.

Inspelat hösten 2019.