VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Förklara din forskning

Del 4 av 6: När kulturarvet krossas

Denna video är giltig från 2019-10-15 kl. 21:00 och tills vidare

Vad händer om kriget kommer? Vem skyddar vårt kulturarv? William Bülow är forskare vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Han berättar om etiska dilemman kring kultur som förstörs i krig. Om och på vilket sätt bör vi återuppbygga?

Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.

Inspelat oktober 2019.