VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Förklara din forskning

Del 6 av 6: Historien berättad i kartor

Denna video är giltig från 2019-10-29 kl. 21:00 och tills vidare

Med hjälp av kartor, reseberättelser och brev från 1600- och 1700-talet har Charlotta Forss, doktor i historia vid Stockholms universitet, studerat hur vi människor historiskt har förstått vår omvärld. Hur skiljer det sig från idag?

Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.

Inspelat oktober 2019.