VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Höjer synar högskolan

Del 1 av 6: Vilken roll spelar humaniora idag?

Denna video är giltig från 2019-11-05 kl. 08:00 och tills vidare

Del 1 av 6. Med ojämna mellanrum startar debatten om den humanistiska forskningen och humanioras roll. Det talas återkommande om humanioras kris. Dagens gäst heter Arne Jarrick, professor i historia vid Stockholms universitet. Vilken roll har humaniora i Sverige idag, och finns det en kris inom humaniora?
Vetenskapsjournalisten Henrik Höjer möter personer med insyn i universitetsvärlden. Hur mår egentligen högskolan? Är studenterna tillräckligt förberedda för högskolestudier? Forskar man om rätt saker? Hur är det med humanioras kris?

Inspelat hösten 2019.