VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid

Del 7 av 30: Michael Burleigh

Denna video är giltig från 2019-11-15 kl. 15:00 och tills vidare

Michael Burleigh har Engelsbergsprofessuren LSE IDEAS vid London School of Economics. Han talar här om de fallgropar som finns när man bygger sin politik på historiska erfarenheter.

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2019.